LỚP DẠY CẮM HOA DOANH NGHIỆP-VĂN PHÒNG

03-02-2011 @ 00:00 AM, Dạy Cắm Hoa Doang Nghiệp, Mianh Flowers, Comments

Giảng viên hướng dẫn chính: Miss Lan Anh - Chuyên viên thiết kế hoa tươi-hoa nghệ thuật được tu nghiệp từ Thái Lan

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LỚP DẠY CẮM HOA DOANH NGHIỆP-VĂN PHÒNG:

1/ Thành Phần Học Viên:
+ Các ban,các phòng,các tổ chức trong Doanh Nghiệp,Công ty,Tập Đoàn
+ Các tập thể,nhóm người cùng đăng ký học theo nhóm.
2/ Thời Gian Giảng Dạy:
+ Theo yêu cầu của các doanh nghiệp vào giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính nhưng kết thúc buổi học không quá 18h 00.
+ Hoặc học theo lịch của Mianh tại Trung Tâm Mianh Flowers.
3/ Thời Gian Khóa Học:
+ Theo yêu cầu của Doanh Nghiệp Nhưng không vượt quá 15 buổi
4/ Nội Dung Đào Tạo:
+ Dịch vụ dạy cắm hoa cho các ngày thi Công Đoàn,Liên-Công Đoàn,Hội Nghị,...
+ Hướng dẫn cho từng cá nhân,tập thể cách trang trí hoa tươi trong văn phòng làm việc,trong các buổi liên hoan,hội tiệc.
+ Cung cấp các nguyên vật liệu trong ngành hoa tươi với giá ưu đãi cho Doanh nghiệp khi có yêu cầu

Đăng KýMọi chi tiết lớp học xin liên hệ:
      Trung Tâm Hoa Tươi Mianh Flowers-240A-Âu Cơ-Quảng Bá-Quảng An-Tây Hồ-Hà Nội
      ĐT: 0909.003.005
      Email: hoamianh@hoamianh.com
      Website:http://hoamianh.com