1. Chọn loại sản phẩm và gửi yêu cầu tới Mianh Flowers đúng MÃ SỐ sản phẩm bạn muốn mua
  2. Sản phẩm bạn muốn mua khi gửi yêu cầu tới Mianh phải được thanh toán trong thời gian tối đa là 5 ngày.
  3. Khách hàng khi thanh toán phải lựa chọn kỹ phương thức thanh toán và ghi phiếu thanh toán thật chính xác để tránh nhầm lẫn,mất mát cho khách hàng.
  4. Ngay khi nhận được tiền thanh toán,Mianh sẽ gửi tới khách hàng sản phẩm trong thời gian không quá 2 ngày.Nếu chậm hơn,khách hàng sẽ nhận được tiền bồi thường 100% giá trị sản phẩm đặt mua.