BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN WEBSITE

29-01-2011 @ 08:59 PM, Báo giá quảng cáo, Mianh Flowers, Comments

   + Đặt quảng cáo trên trang chủ: 1.000.000 VND / 3 tháng
   + Đặt quảng cáo trên trang con: 700.000 VND / 3 trang / 3 tháng
   + Đặt Quảng cáo trên tất cả các trang con : 1.700.000 VND / 4 tháng
   + Đặt quảng cáo trên tất cả các trang : 3.500.000 VND / 5 tháng

Mọi chi tiết lớp học xin liên hệ:
Advertisment Office -Hochiminh City - Vietnam
ĐT: (+84) 923 . 515 . 000
Email: users84@yahoo.com
Website:http://hoamianh.com